تاوان+گاهی چه سخت باید تاوان دهیم. 

تاوان یک اشتباه را. 

و گاه تاوان یک شیطنت را، 

  

من ...

خیلی وقتیست که دارم تاوان میدهم ...

___ 

گاه همه چیز دست در دست هم میدهند تا اتفاقی رقم خورد.  

اگه ... 

اگه ... 

اگه ... 

اگر هر یک از این اگرها اتفاق میافتاد من اینگونه مجبور به تاوان دادن نبودم ...  

کاش ، کاش ...

...

منبع اصلی مطلب : خدا هر لحظه با ماست...
برچسب ها : تاوان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تـــاوان